Adres van het bedrijf:

De Roon van Es architecten

St Jobsweg 30
3024 EJ Rotterdam
Nederland



www.deroonvanes.nl





Bedrijfs info:

Architectenbureau met een brede ervaring in zowel utiliteitsbouw (kantoren, scholen, laboratoria, sportvoorzieningen, hotels, publieke gebouwen en fabriekscomplexen) als woningbouw (sociale en vrije sector, laag- en hoogbouw



Aangeboden producten en diensten:

FUNCTIONALITEIT - DUURZAAMHEID - KOSTENBEHEERSING

DeRoon|VanEs Architecten is op 1 juni 2009 ontstaan uit een samenvoeging van de bureaus: Architectenbureau Ir. Harry Nefkens BV en Atelier Z, Zavrel Architecten BV. Het bureau is landelijk actief in vrijwel alle sectoren van de bouw. Het bureau heeft een brede ervaring opgebouwd in zowel utiliteitsbouw (kantoren, scholen, laboratoria, sportvoorzieningen, hotels, publieke gebouwen en fabriekscomplexen) als woningbouw (sociale en vrije sector, laag- en hoogbouw). De huidige bezetting van het bureau combineert de uitgebreide ervaring, die is opgebouwd in de loop der jaren, met de eigentijdse inzichten en vormgeving van nu. Onze architectuur laat zich lezen als ‘ongecompliceerd’ en ‘functioneel’. Dit uit zich in helder leesbare gebouwen, die qua ruimtebenutting optimaal ontworpen zijn. Daarbij staat niet alleen de uiterlijke vorm centraal, maar veeleer de interne samenhang: de ruimtelijke structuur, het licht en de materialen.

Onze ontwerpen rusten altijd op drie belangrijke pijlers:
Functionaliteit van het ontwerp wat tot uiting komt in een op de gebruiker toegesneden gebouw.
Duurzaamheid in de keuze van materialen en detaillering met het oog op een zo gunstig mogelijke exploitatie. Kostenbeheersing in het totale bouwproces, waarbij de meest gunstige verhouding tussen kosten en te benutten ruimte wordt nagestreefd.

In ons werk hanteren wij geen vooringenomen ontwerpprincipes. Uitgaande van de specifieke kenmerken van de locatie en de gewenste functionaliteit van het gebouw wordt in nauw overleg met alle betrokken partijen het ontwerp vormgegeven. Daarbij vormen de programmatische eisen en wensen van de opdrachtgever een belangrijk startpunt. We streven als architectenbureau dan ook nadrukkelijk geen solovoorstelling na. Aangezien het hele bouwproces (van ontwerp tot en met realisatie) complex en dynamisch is, met wisselende factoren en diverse belanghebbenden die van invloed zijn, zien we het als onze uitdaging om eenvoudige en duurzame oplossingen aan te dragen, waarbij in het bedenken van eenvoudige oplossingen de complexiteit van de opgave schuilt.

DeRoon|VanEs Architecten  is volledig geautomatiseerd en door de rijke ervaring van de beide bureaus en het brede scala aan disciplines kunnen alle soorten ontwerpopgaven binnen onze organisatie adequaat worden uitgewerkt.